logga2.png
Skriv ut sidanStart > Historien
Start > Historien

Historien bakom Radio Nostalgi

 

Radio Nord

Svensk modern radiohistoria tog sin början när finlandssvenske affärsmannen Jack Kotschack startade upp landets första kommersiella radiostation ombord på fartyget M/S Bon Jour förankrat på internationellt vatten i Östersjön utanför Nynäshamn den 8 mars 1961 kl.10.00 med dygnetruntsändningar. Programtablån bestod av blandad musik, nyheter och artistintervjuer samt reklam och sponsorprogram i strid mot reklamförbudet jämte topplistorna Topp 20 och "De Tio". Den tidsenliga musiken och programupplägget tilltalade lyssnarna i så hög grad att Sveriges Radio tappade miljontals lyssnare alltifrån Kalmar i söder till Gävle i norr. Konkurrensen sågs inte med blida ögon av statsägda monopolradions (Sveriges Radio) företrädare. En ny lag snabbehandlades och den 22 maj 1962 beslöt riksdagen genom en ny lag att förbjuda Radio Nord att sända. Bakom lagförslaget stod Socialdemokraterna med stöd av Centerpartiet. Radio Nord tystnade den 30 juni 1962 kl.24.00 efter dagens sista skiva som var "Stick iväg, Jack" med Monica Zetterlund. Idag vet vi att Sveriges Radio inte var sena med att lägga om sin programpolitik som en följd av konkurrensen och startade redan i maj 1961 "Melodiradion" i P2 som inte var något annat än ett plagiat av Radio Nords etablerade musikutbud. Sveriges Radio stod även beredd för egna topplistor och i nystartade P3 lanserades Tio i Topp den 14 oktober 1961 och Kvällstoppen den 19 juli 1962. Radio Nord blev och är ännu Sveriges största och mest uppmärksammade reklamradio.

Närradion

Närradio infördes på försök i Sverige 1978 och avsåg att utreda om ideella föreningar på en ort kunde få sända på en gemensam frekvens lokalt över området för att bredda informationsmöjligheten att nå föreningsmedlemmarna. I utlandet benämns den som "Community Radio". Försöken slog väl ut och sändningarna reglerades först i Närradiolagen från 1982 som ersattes av Radio- och TV-lagen 1996. Reklam i närradio var från början förbjudet. Intresset för närradion som "föreningsradio" skulle dock avta med åren då det visade sig vara bundet till fasta programtider och krav på meningsfullt programinnehåll som var för tidskrävande för föreningarnas medlemmar. Spridda sändningstider över veckorna med enahanda pausmusik där emellan tilltalade heller inte lyssnarna.

Tre föreningar i Kungsbacka med intresse för traditionell radio slog sig samman och bildade ett fyratimmars sammanhängande programblock som började sändas i oktober 1988 under det gemensamma namnet "SöndagsKanalen". Utbudet bestod av melodiös musik blandat med tävlingar och intervjuer. Trots den begränsade programtiden på fyra timmar samlades tusentals lyssnare varje söndagseftermiddag för att lyssna och tävla. Samlingspunkt för avhämtning av priser var lokaltidningen "Kungsbacka Tidning" som också medverkade med programtablåer och tävlingskuponger.

En av initiativtagarna till SöndagsKanalen var producenten och programledaren Royne Nilsson. Som mångårig medlem i Lions fick han en unik intervju med dåtidens mest populära programledare i Sveriges Radio och TV - Lennart Hyland - känd för bl.a. succeer som Hylands Hörna och Stora Famnen. Lennart Hyland, själv medlem i Lions, hade 1965 föreslagit att Sveriges Television tillsammans med Lions skulle starta en insamlingskampanj till förmån för bostäder åt handikappade och i samarbete med Stiftelsen Focus. Som sportreporter hade han varit i Japan och sett att japanerna bar på små röda fjädrar. Idén var given - svenska folket skulle köpa röda fjädrar som insamlingsobjekt försålda genom Lions. Röda Fjäderninsamlingen blev en stor succé och åtföljdes senare av flera. Lennart Hyland var inte känd för att ge några intervjuer, men 1989 kunde SöndagsKanalen sända ett entimmarsinslag med en pratsam och uppslupen Hyland som berättade om sin karriär och särskilt om aktuella 1989 års Röda Fjäderninsamling.

Tyvärr blev kanalen husvill i december 1990 då byggnaden där studion var inrymd planerades för annan verksamhet.

Radio KLR

På initiativ av Royne Nilsson förhyrdes 6 rum och kök i ett hantverkshus i centrala Kungsbacka i januari 1991 som byggdes om och kom att inrymma en studio på 30 kvm, kontrollrum, nyhetsrum, servicerum, musikarkiv och ett gästrum på 24 kvm. Målsättningen var att stå väl förberedd inför en eventuell introduktion av kommersiell radio i Sverige.

Radio KLR blev västsveriges första privatägda fristående lokala radiostation som startade regelbundna sändningar den 4 april 1991. Stationen blev snabbt populär för sitt variationsrika musikutbud, tävlingar, artistintervjuer och evenemangsbevakning. Enligt en i september 1992 gjord lyssnarundersökning hade kanalen  över 13 000 dagliga lyssnare och drygt 18 000 veckolyssnare. Radio KLR hade fem gånger fler lyssnare i åldrarna 25-44 år och mer än dubbelt så många lyssnare i åldrarna 45-65 år som P4 Radio Halland. Introduktionen väckte stort intresse med många studiebesök av bl.a. personal från Sveriges Radio.

Utöver sedvanlig bevakning av lokala händelser infördes nyhetssändningar varje halvtimma mellan heltimmarna. Ett initiativ som Sveriges Radio numera anammat på sina lokala stationer. I samarbete med kommunens turistkontor sändes "Turistradio" under sommartid på tre språk - engelska, tyska och franska. Nedslag gjordes varje dag i kommunen med reportage och intervjuer - inte sällan turistinriktade. Idén togs senare upp av P4 Halland och benämns "Solfångarna".

Bland de större arrangemangen som radion deltog i märks en heldag i radions egen regi - Polisens Dag - där det polisiära arbetet uppmärksammades i alla nivåer genom intervjuer med polispersonal, öppet hus för besökare, uppvisning av polisrytteriet och hundverksamheten. Och inte minst besök av och intervju med dåvarande rikspolischefen Björn Ericsson.

Sport och idrott bevakades löpande. Näst sista etappen av Postgirot Open 12-18 juni 1991 avgjordes med start och mål i Kungsbacka. En vägracingsträcka (Individual Time Trial ITT) på 29,4 km som vanns av Michael "Roddarn" Andersson. Radion direktsände dels från start/målplatsen och dels från följebil.

Uppladdningen inför VM i handboll herrar i mars 1993 hade landslaget med Bengt "Bengan" Johansson i spetsen förlagt till Aranäshallen i Kungsbacka som följdes upp med intervjuer med Bengan och spelarna. Sverige kom på tredjeplats det året. Orienteringstävlingen O-Ringen var samma år förlagd till Kungsbacka och direktsändes.

Det avgjort största evenemanget var bevakningen av Scandinavian Masters och Restaurangfestivalen 1993 i Kungsbacka som samlade 100 000-tals besökare från när och fjärran under evenemangsveckan. Radio KLR direktsände dagarna igenom på uppdrag av tävlingsledningen och i samarbete med TV4 sedan Sveriges Radio hade hoppat av. Tidningen GT-Idag sålde fickradio med öronsnäcka i entrén till självkostnadspris så att besökarna kunde lyssna på expertkommentarerna från banan blandat med musik och artistintervjuer under Restaurangfestivalen. Ingvar Oldsberg ledde Ankracet i Kungsbackaån och bland artisterna på torget märktes bl.a. Carola, Niklas Strömstedt, Peter Lundblad, Titti Sjöblom och Little Mike. Volvo, McDonalds och Falconbryggeriet fanns exempelvis i radioreklamen.

I strid mot reklamförbudet började Radio KLR som västsveriges första kommersiella radiostation att sända reklam den 1 november 1992 för att påskynda införandet av reklamradio vid sidan av monopolradion. Introduktionen noterades stort i både press, radio och TV. Royne Nilsson förde debatt med politikerna och stred på barrikaderna för att Sverige skulle få en fri radio till förmån för lyssnarnas valfrihet att själva få välja bland lokala radiostationer. Ett initiativ som väckte djup politisk irritation på sina håll. Uppmärksamheten påskyndade dock den lag om privat lokalradio (reklamradio) som tillkom den 1 april 1993 och som senare banade väg för bl.a. Mix Megapol, Rix FM, Energy (NRJ) och Bandit Rock - vilka "lurat i busken" men själva inte vågat ta något radikalt initiativ. Hösten 1993 var Royne Nilsson med om bildandet av branschorganisationen "Radioutgivareföreningen" och skrev dess stadgar långt innan någon representant från "den kommersiella radion" vågat ta plats i styrelsen.

I debatten med politikerna upplyste Royne Nilsson att när koncessionsavgifterna för de nya frekvenserna skulle fastställas, hänsyn måste tas till de redan populära närradiostationerna och den lokala förankring dessa redan etablerat hos lyssnarkollektivet. Annars var risken uppenbar att de kapitalstarka aktörerna snabbt skulle ta över den krattade manegen och konkurrera ut närradion till stor skada för deras lyssnare. Farhågorna besannades och vi fick det rikstäckande radionät som politikerna i början ville undvika till förmån för mångfalden hos de mindre lokala kanalerna som lyssnarna såg fram emot.

Tyvärr blev det inte aktuellt att skörda frukterna av allt arbete. När tillstånden för de kommersiella stationerna auktionerades ut till priser mellan en till två miljoner kronor per frekvens fanns det inget ekonomiskt utrymme för Radio KLR att medverka i budgivningen.

Radio Nostalgi

Istället startade Royne Nilsson ett nytt projekt 1993, Radio Nostalgi, med samma programutbud som tidigare. I huvudsak med inriktning på musik och underhållande intervjuer. I detta skede hade Leif "Loket" Olsson medverkat i Radio KLR efter att han lämnat Sveriges Radio i Göteborg 1991 och etablerat sig som populär programledare i BingoLotto som då visades i kabelkanalen TV21 över Göteborgsområdet. Initiativtagare till BingoLotto var Gert Eklund.

Svenska Arbetsgivareföreningen SAF startade 1987 närradiokanalen Radio City på FM 94,9 i Göteborg. För programproduktionen svarade "Inner City Broadcasting". 1988 bytte kanalen frekvens till 103,1 och namnet ändrades till City 103. Efter ytterligare ett frekvensbyte i början av 1990-talet ändrades namnet till City Radio. Inner City Broadcasting gick i konkurs 1993 och stationen övertogs av Gert Eklund.

Då sändes BingoLotto sedan 1991 i TV4 från Idrottens Hus men nya studiolokaler iordningsställdes nu i lämpliga utrymmen i nedlagda Gamlestadens Fabrikers byggnad där även City Radio installerades. Royne Nilsson förhandlade då med Gert Eklund om ett övertagande av City 103. Men eftersom Gert Eklund sökt koncession för en av de kommersiella frekvenserna 107,3 och vunnit budgivningen ombildades City 103 till City 107 - som han senare sålde till SBS Radio (Mix Megapol).

Sändningarna i Radio Nostalgi har under åren 1993-2006 utgått från Möndal, Partille och Kungsbacka samt via webbradio. Sedan 2007 är de dagliga sändningarna åter regujlära på FM-bandet från Kungsbacka och via webbradio.

"Dansbandstoppen", som startades 1993 och framröstades av lyssnarna, blev snabbt populär. Listan publicerades i GT och Göteborgs-Posten varje vecka. I artikelform i GT och i GP i vinjetten på nöjessidan. Den distribuerades också till dansbanden, skivbolagen, låtskrivarna, producenter, arrangörer, bokningsföretag, press och Svensktoppen i Sveriges Radio. Den blev snabbt populär och önskemål framfördes runt om i landet om en rikstäckande lista som alla kunde rösta på. I april 2001 ersattes Dansbandstoppen med "Sverigetoppen" och lanserades på Internet i samband med att Radio Nostalgi startade systerkanalen "Sveriges Dansradio" där. Motsvarande lista för norska dansband introducerades av Sveriges Dansradio i januari 2003 och blev en succé även den.

Flera melodier med topplaceringar på Sverigetoppen blev också inröstade på Svensktoppen. Fram till 2012, då listorna upphörde, hade Sverigetoppen hunnit testa över 4 000 melodier publicerade på drygt 550 listor. Eftersom den databaserade omröstningen skedde på nätet, där låtarna också kunde avlyssnas , kunde röstande registreras från hela världen. Efter förfrågan från ett skivbolag 2007 släpptes albumet "Sverigetoppen 2006" med det årets mest populära låtar på listan det året.

Radio Nostalgi startade också upp systerkanalen "Sveriges Popradio" på Internet med bl.a. skivnyheter och topplistan "Pop i Topp" efter samma upplägg som Sverigetoppen.

Efter en programserie om och med Janne Lucas 2011 följdes denna upp av en DVD byggd på delar av dessa intervjuer. Radio Nostalgi stod  bakom produktionen av albumet "Come and sing a song" vars titellåt fanns bland bidragen till Melodifestivalen 2011.

Under åren 1997 till 2000 samarbetade Radio Nostalgi med Leif Loket Olsson och BingoLotto. Tävlingen "RingLotto" i Radio Nostalgi bjöd vinnarna på ett besök i BingoLottostudion, räkmacka, lotter och ett personligt möte med Leif. Närmare 200 gäster fick uppleva dessa kvällar.
1998, 1999 och 2000 fylldes studion i BingoLotto varje år av ett 30-tal diplom och blomsterdekorationer när Årets Melodi på Dansbandstoppen skulle koras. Diplom utdelades även till banden på 2:a och 3:e plats samt till låtskrivarna bakom desamma. De tre dansbanden stod också för kvällens underhållning. Leif Loket Olsson lämnade programledarrollen i BingoLotto i maj 2000.

Våren 2008 blev Royne Nilsson tillfrågad av en kontaktperson om Radio Nostalgi kunde tänkas sända ett färdigproducerat tvåtimmars rockprogram varje vecka. Det skulle visa sig att programmet avsåg en tvåtimmars radioshow med Stevie Van Zandt, gitarrist och sångare i Bruce Springsteens E Street Band och frontare i "Little Steven and the Disciples of Soul". Exklusivt licensavtal tecknades för Göteborg, Kungsbacka och Varberg. Den 3 juli 2008 höll Little Steven mottagning på Park Avenue Hotell i Göteborg för press, radio och TV inför lanseringen i Radio Nostalgi - dagen före Bruce Springsteens konsert på Ullevi. Efter konserten den 4 juli var det dags för releaseparty för programmet "Little Steven's Underground Garage" på Hard Rock Café i Göteborg.

Radio Nostalgi har genom åren blivit uppmärksammad för sina informativa och underhållande intervjuer med såväl svenska som utländska artister om deras karriärer och musik. För att hedra deras mångåriga och förtjänstfulla insatser har 178 artister blivit intagna i Radio Nostalgi Hall of Fame (november  2023).

Söndagen den 30 oktober 2016 invigdes "Rockmuseet" med Hall of Fame i Frillesås samtidigt som gitarristen, sångaren och grundaren till det engelska 60-talsbandet The Swinging Blue Jeans, Ray Ennis, blev invald i Hall of Fame på plats med bandet.

Hemsidan är ständigt aktuell i alla världsdelar på 142 olika språk.

Radio Nostalgi drivs ideellt sedan 1993 och firade 2018 sitt 25 års jubileum med Jubileumsgala på Kungsbacka Teater.

30 års jubileet firades med Jubileumsgala på Kungsbacka Teater den 5 november 2023.

Mer information finns under "Senaste Nytt" och "Hall of Fame".

 

Adress

Radio Nostalgi

Box 140

439 08  FRILLESÅS

logo.facebook.liten.jpg

Kontakt                                    

Tel: 0340-65 74 40

info@radionostalgi.seseo istanbulankara dershane