logga2.png
Skriv ut sidanStart > Nyheter > Aktuellt
Start > Nyheter > Aktuellt


Som våra trogna lyssnare redan vet så handlägger Patent- och registreringsverket våra invändningar mot att Radio Nostalgi SA i Paris har tillerkänts varumärket Radio Nostalgi trots att vi har gjort kännetecknet känt i Sverige sedan 1993 och har stationsbeteckningen registrerad hos Myndigheten för press, radio och tv. Det bör noteras att det franska bolaget inte driver någon verksamhet i Sverige. Regeringen via Näringsdepartementet och samtliga riksdagsledmöter har nu mottagit följande öppna brev den 28 augusti 2018:


ÖPPET BREV


Vart är vi få väg?

Radio Nostalgi


Radio Nostalgi startades 1993 och kan i år fira sitt 25 års Jubileum. Kanalen drivs helt ideellt med ett blandat musik- och underhållningsutbud som tillgodoser en bred lyssnarskara både i traditionell radio, på Internet och i mobilen.

Kanalen har under åren haft sändningar över Göteborgsområdet från Partille och Mölndal. Sedan 2007 sker sändningarna dagligen från Kungsbacka mellan kl.09.00 - 17.00.

Efter en förfrågan från Steven Van Zandt, gitarrist och sångare i Bruce Springsteens E Street Band, även känd som Silvio Dante i TV-serien Sopranos och norska Lillyhammer, sänder Radio Nostalgi sedan 2008 hans två timmars radioshow varje vecka. Programmet sänds över närmare 200 radiostationer i USA och Europa. Även här kan ett jubileum räknas – 10 år.

Radio Nostalgi har nått internationell uppmärksamhet för sina artistintervjuer och sitt sätt att värna om den musikskatt som kompositörer och textförfattare har lämnat efter sig. Kanalen har haft en mångfald besök av utländska artister under deras turnéer vilka liksom svenska välkända artister och musiker har blivit intagna i Radio Nostalgi Hall of Fame. Idag närmare 100 personer som finns exponerade i kanalens Rockmuseum.

Under de 25 åren kanalen har verkat har investeringar gjorts i miljonklassen vid sidan av de 100 000-tals ideella timmar som nedlagts i driften. En insats som bygger på ett stort musikintresse och respekt för den musikkultur som våra upphovsmän skapat till stor glädje för alla lyssnare.

Radions 25 års Jubileum firas med en Jubileumsgala den 4 november 2018 på Kungsbacka Teater där ett 30-tal artister och musiker medverkar, såväl svenska som utländska akter.

Radio Nostalgie SA

NRJ Group är Europas största nätverk av kommersiella radiokanaler. En av dessa är Radio Nostalgie som utöver stationer i Europa numera också finns i Finland. Men i Sverige har de ingen verksamhet.

NRJ (Energy) startade som första kommersiella radiokanal i Sverige den 1 oktober 1993 efter att lagen om privat lokalradio tillkommit den 1 april 1993. NRJ sänder från över 130 frekvenser i landet och är ett av de tre nätverken av kommersiell radio i landet.

AWA Patent – AWA Sweden AB

AWA är ett av de ledande företagen inom immaterialrätt i Europa och Asien med 12 kontor i Sverige varav ett i Göteborg. På deras hemsida står att läsa: AWA strävar efter att vara den bästa aktören inom IP, Intellectual Property, och under årens lopp har vi skördat många utmärkelser för vårt arbete och fått höga placeringar i flera nationella och internationella rankningar.

Saken

Som ombud för Radio Nostalgie SA i Paris ingav AWA den 13 september 2012 till Patent- och registreringsverket en varumärkesansökan avseende Radio Nostalgi. Samtidigt pågick en lyssnarundersökning i Göteborg genom TNS Sifo på uppdrag av radiokanalerna i Göteborg, bl.a. NRJ (Energy) och där de uppringda tillfrågades om de lyssnade på Radio Nostalgi. Samma fråga förekom i en lyssnarundersökning i Halland.

Stationsnamnet Radio Nostalgi finns registrerat hos Myndigheten för press radio och TV med tillstånd att sända på närradiofrekvensen FM 95,2 i Kungsbacka vilket också inkluderar sändningar i webbradio och mobilen. Enligt Lagen om radio och tv är beteckningen unik såtillvida att samma eller förväxlingsbara stationsnamn inte får förekomma.

Radio Nostalgi med systerkanalerna Sveriges Dansradio och Sveriges Popradio introducerades på Internet i början av 2000-talet. Radio Nostalgi blev snabbt populärt och togs upp av ett flertal s.k. radioportaler där stationerna samlades lätt åtkomliga för global avlyssning. Röstning på Sverigetoppen i Sveriges Dansradio skedde under 12 år och bevisligen av lyssnare utomlands.

För den som är någorlunda väl insatt i etablering av radiokanaler torde det vara rätt självklart att kontrollera hos det aktuella landets myndighet för radiotillstånd om ett tänkt stationsnamn är ledigt - och så finns ju Google - innan man skrider till verket med en varumärkesansökan.

Radio Nostalgi har nu under fem års tid försökt övertyga PRV att kanalen har bättre rätt till varumärket då kännetecknet använts sedan 1993 och därmed anses vara inarbetat och känt. Trots relevanta fakta och presenterade dokument har PRV avvisat varje invändning vilket medfört att Radio Nostalgie SA har tillerkänts varumärket utan krav på någon som helst motivering till företräde. Vad som är stötande för rättsmedvetandet är att det råder motsatt bevisbörda – med andra ord att Radio Nostalgi måste bevisa sin 25 åriga existens.

Mot bakgrund av att Radio Nostalgie SA är etablerat runt om i Europa och ingår i ett ledande radionät, torde kunskapsnivån vara ”outstanding” när det gäller formalia kring uppstart av nya kanaler.

AWA som vinnlägger sig om att på sin hemsida understryka de utmärkelser deras kunnande har premierats med torde också ha mycket goda insikter om likvärdiga förhållanden som sin uppdragsgivare.

Det är då ägnat att förvåna att båda med bestämdhet hävdar att de inte hade en aning om Radio Nostalgis existens när ansökan inlämnades till PRV. Denna inställning är inte trovärdig. Vem har då haft intresse av att initiera TNS Sifo att fråga lyssnarna i Göteborg om de lyssnar på Radio Nostalgi samtidigt som ansökan om varumärket Radio Nostalgi blev inlämnad till PRV? Bland uppdragsgivarna fanns NRJ (Energy).

Det strategiska upplägget i ansökan vittnar dessutom om avsikten att ”kapa” kännetecknet Radio Nostalgi och därmed dra fördel av kanalens under många år upparbetade goodwill.

Invändningar från Radio Nostalgi om att ”ond tro” då måste föreligga avvisas av PRV som inte heller i denna fråga vill ta ställning till kanalens förmån.

Däremot var man beredvillig att upplysa sökanden om hur man skulle gå tillväga för att eliminera andra namnhinder som förelåg vilket medförde att Radio Nostalgie SA ”köpte loss” dessa hinder kort efter det ansökan lämnats in.

Radio Nostalgie SA var heller inte intresserade av att ta kontakt med Radio Nostalgi när de i vart fall genom invändningarna hos PRV blev varse om att radiokanalen redan existerade. Vilket då talar för att avsikten varit att ”kapa” kännetecknet och driva ärendet ”to the bitter end”.

Parallellt med ärendet ovan upptäcktes i april 2015 att RBS Broadcasting AB (NRJ) i Stockholm vid sin ansökan om kommersiell DAB-radio fått stationsnamnet Radio Nostalgi godkänt. Eftersom radio- och tv-lagen inte tillåter två kanaler med samma namn blev Myndigheten för press radio och tv upplysta av Radio Nostalgi att det ogiltiga beslutet saknade grund i lagen.

I stället för att genom den officiella tjänstevägen anmoda RBS att inkomma med en ny ansökan om en särskiljande beteckning som grund för ett nytt beslut, skickar handläggaren ett mejl till bolagets VD. I detta ges tipset om att, som ett exempel, Radio Nostalgi med tillägget Digital (Radio Nostalgi Digital) kommer att godkännas som särskiljande. Detta förfarande måste betecknas som tjänstefel. Dessutom uppges detta förfaringssätt i mejlet vara en komplettering av tidigare ansökan vilket inte kan vara för handen då det redan finns ett beslut fattat i det ärendet och ansökan därmed var slutbehandlad. Stationsbeteckningarna är fortfarande förväxlingsbara.

Processkostnaderna hos Radio Nostalgi är nu uppe i sexsiffriga tal till vilket ska läggas hundratals arbetstimmar för att förse PRV med det rikhaltiga underlag som nu ansamlats under drygt fem års handläggning. Om PRV vidhåller att Radio Nostalgi inte har rätt till sitt inarbetade kännetecken kommer ett 25 årigt livsverk att slås i spillror till förmån för ett franskt företag, som överhuvudtaget inte bedriver någon verksamhet, men som då kan dra fördel av Radio Nostalgis goda rykte och upparbetade goodwill.

Det är svårt att bli kvitt känslan av att ovanstående ger ett intryck av en lagstiftning som lämnar plats för både godtycke och otillbörligt gynnande. Det måste väl ändå vara en nationell målsättning att främja svenskt entreprenörskap och trygga svenskt näringsliv.

Radio Nostalgi
Royne Nilsson
Kanalchef

Adress

Radio Nostalgi

Box 140

439 08  FRILLESÅS

logo.facebook.liten.jpg

Kontakt                                    

Tel: 0340-65 74 40

info@radionostalgi.se